Spritssystem

Publicerat

Rengöringsutrustning för massa- och pappersindustrin

Behovet att rengöra vira och filt har ökat under de senaste åren, på grund av den ökade användning av återvunnet papper. Den vida utspridda användnigen av slutna cirkulations system, och behovet att förlänga livet av viror och filtar har ökat kravet på effektivitet på vira- och filtrengöringssystem.

Läs mer