Leverantörer till massa & pappers industrin sen 1947

Publicerat

Kort om NEF och UMV

Vi tillverkar, installerar och säljer spritsrör, oscillatorer, och många andra produkter till massa-och pappersmaskiner.
Vi säljer reservdelar till allt tillverkat av Nordiska Egoutter Fabriken, NEF.
Vi säljer också reservdelar till installationer gjorda av UMV Machinery och Uddevalla Mekaniska Verkstad.
För UMV Coating systems besök UMV på www.umv.com

1995 och 2012

1995 köptes NEF av UMV. 01-01-2012 blev företagen återigen separerade.

Kundernas självklara partner

NEF är en självständig leverantör, som kan erbjuda unika lösningar gällande massa- och pappersmaskiner som bäst passar våra kunders standard och krav.
Vår förmåga att producera värdeökande produkter och service har utvecklats genom långvarigt samarbete med de mest krävande kunderna på marknaden. Specialtillverkade, unika lösningar är vårt måtto, samt kostnadsbesparingar genom bästa möjliga återanvändning av utrustning baserat på skick och kapacitet.
Vår expertis inkluderar också ombyggnad av maskinell utrustning från andra leverantörer.
Vår personal har alltid våra kunders specifika förutsättningar i fokus liksom ett starkt kvalitets- och miljöengagemang.